[Tip iOS] Hướng dẫn các cách sao lưu và phục hồi dữ liệu iPhone

Sao lưu và phục hồi dữ liệu là vấn đề luôn cần được quan tâm khi sử dụng iPhone, tuy nhiên, vẫn còn có nhiều các các bạn dù là đã sử dụng iPhone vẫn chưa biết các cách sao lưu và phục hồi dữ liệu iPhone đúng các cách, nên trong bài viết này chia sẻ và tổng hợp các cách làm các các bạn đôi khi chắc đôi khi có thể tự thực hiện trên thiết bị của mình.

1.**Sao lưu dữ liệu lên iCloud**

Bước thứ nhất: Mở thiết bị iOS.

Bước thứ hai: Chọn Settings > iCloud > Storage & Backup.

Chọn

Bước thứ ba: Kích hoạt iCloud Backup.

Chọn Back Up Now nếu các các bạn muốn chủ động thực hiện việc sao lưu này.

2.**Sao lưu dữ liệu lên iTunes**

Khác với sao lưu dữ liệu lên mây của iCloud, iTunes cho phép các các bạn sao lưu dữ liệu iOS vào một máy tính khác.

Bước thứ nhất: Mở ứng dụng iTunes và kết nối thiết bị iOS với máy tính.

Bước thứ hai: Đồng bộ tất cả các dữ liệu trên iOS với iTunes.

Đồng

Bước thứ ba: Chọn Devices, chọn chuột phải trên thiết bị iOS của các các bạn, chọn Back up. iTunes sẽ tiến hành sao lưu tất cả các dữ liệu quan trọng.

3. Phục hồi dữ liệu từ iCloud

Bước thứ nhất: Ngay khi active (kích hoạt) một thiết bị mới, chọn Slide to set up.

Bước thứ hai: Chọn ngôn ngữ và quốc gia. Trong màn hình setup chọn ngôn ngữ Tiếng Việt (hoặc English nếu các các bạn muốn sử dụng giao diện tiếng Anh) > chọn quốc gia và vùng lãnh thổ Viet Nam.

Chọn

Bước thứ ba: Chọn mạng Wi-Fi và truy nhập vào mạng. Các các bạn cũng đôi khi chắc đôi khi có thể chọn lựa Use Cellular (sử dụng dữ liệu di động) khi không thể kết nối Wi-Fi.

Chú ý: Có một số file dung lượng lớn trên iCloud sẽ không thể phục hồi được và một số chức năng cũng không kích hoạt được nếu như không có kết nối Wi-Fi. Nên các các bạn nên sử dụng một mạng Wi-Fi ổn định khi thực hiện restore dữ liệu.

Bước thứ tư: Trên màn hình Location Services (các dịch vụ địa điểm) chọn các cách thức hiển thị (kích hoạt hoặc không kích hoạt). Ví dụ, ứng dụng Maps sẽ cần kích hoạt Location Services mới đôi khi chắc đôi khi có thể hoạt động được.

Trên

Bước thứ năm: Chọn Restore from iCloud Backup trên màn hình kế tiếp và nhập các thông tin được hỏi

Bước thứ sáu: Chọn Agree ( Đồng ý ) với các điều khoản trong Terms and Conditions . Các các bạn sẽ được yêu cầu xác minh đồng ý với những điều kiện trên lần thứ hai.

Bước thứ bảy: Chọn bản dự phòng iCloud mà các các bạn muốn tải về (trong trường hợp các các bạn có nhiều bản sao lưu iCloud).

Chọn

Còn ngay ngay ngay bây giờ, các các bạn đôi khi chắc đôi khi có thể vừa sử dụng các ứng dụng bình thường vừa chờ iCloud khôi phục lại dữ liệu cho mình.

Chú ý: Bản sao lưu của các các bạn càng nhiều dữ liệu thì thời gian khôi phục, phục hồi sẽ càng lâu hơn. Khi các các bạn tắt kết nối Wi-Fi hoặc Use Cellular thì dữ liệu sẽ ngừng khôi phục, iCloud sẽ tiếp tục khôi phục khi các các bạn bật trở lại kết nối.

4. Phục hồi dữ liệu từ iTunes Backup

Bước thứ nhất: Kết nối điện thoại vào máy tính.

Bước thứ hai: Mở iTunes và chọn thanh trình đơn.

Bước thứ ba: Chọn View > Sidebar.

Bước thứ tư: Chọn tên thiết bị trong mục Device trong trình đơn Library.

Bước thứ năm: Chọn Restore from Backup.

Chọn

Nếu như iPhone của các các bạn đã cập nhật iOS 7 trở lên, trước khi thực hiện các bước trên, các các bạn cần phải tắt chức năng Find My iPhone bằng các cách chọn Settings > iCloud > Find My iPhone.

Để tắt chức năng này đi, các các bạn cần phải khai báo Apple ID. Ngay sau khi thực hiện xong bước này, tiếp tục thực hiện các bước trên theo hướng dẫn.

Chúc các các các bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu thành công!

Viết một bình luận

Bạn cần hỗ trợ?
0909 650 650
0909 650 650
Gửi tin nhắn
Powered by Thành Trung Mobile